Aktuality

Z Ruzyně budou jezdit vlaky na letiště rychlostí až 100 km/h

Správa železniční dopravní cesty představila veřejnosti klíčovou část připravovaného železničního spojení Prahy s Letištěm Václava Havla. Veřejná prezentace a diskuze ke zpracování projektové dokumentace projektu Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně) proběhla ve čtvrtek 16. února 2017 vpodvečer v posluchárně Fakulty dopravní ČVUT.

Mezi hlavní součástí projektu patří zdvoukolejnění a elektrifikace stávající jednokolejné trati mezi železničními stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Ruzyně a vybudování 5,5 km dlouhé odbočky do nové podzemní stanice Praha-Letiště Václava Havla.

„Pro Pražany bude příjemné, že z metra na Veleslavíně přestoupí rovnou do vlaku a do 10 minut budou na letišti. Zatímco mezi stanicemi Praha-Veleslavín a Praha-Ruzyně budou vlaky jezdit maximálně rychlostí 90 km/h, na odbočce do stanice Praha-Letiště Václava Havla rychlostí 90 až 100 km/h. Protože jsme celou modernizaci rozdělili na dílčí stavby, které procházejí povolovacím procesem samostatně, lze předpokládat, že tato část může být dokončena dříve než například navazující komplikovanější pražský úsek,“ řekl Bohuslav Stečínský, náměstek ředitele Stavební správy západ Správy železniční dopravní cesty.

SŽDC v rámci stavby dále obnoví zastávku Praha-Liboc, posune stanici Praha-Ruzyně do nové polohy, vybuduje novou zastávku Praha-Dlouhá Míle a zahloubí stanici Praha-Veleslavín, čímž vznikne přímá návaznost na metro linky A. U zastávky Praha-Dlouhá Míle je navrženo parkoviště P+R s kapacitou cca 1 000 parkovacích míst.

Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně) je momentálně ve fázi projekčních prací. SŽDC nedávno uzavřela smlouvu na zhotovení přípravné dokumentace stavby.

Projekt je součástí Modernizace trati Praha-Kladno s připojením Letiště Václava Havla, prioritní dopravní stavby české vlády a jednoho z nejrozsáhlejších připravovaných infrastrukturních projektů v ČR. Díky investici se Praha konečně zařadí mezi desítky evropských velkoměst s přímým napojením mezinárodního letiště na železnici a největší středočeské město Kladno se dočká moderního dopravního spojení s hlavním městem. Cesta ze stanice Praha Masarykovo nádraží do stanice Praha-Letiště Václava Havla zabere 27 minut a cesta z Kladna do Prahy se zkrátí z dnešních cca 50 až na 30 minut.