Aktuality

Zahájení prací na studii proveditelnosti

Podpisem smlouvy byly zahájeny práce na studii proveditelnosti. Zhotovitelem se stala společnost SP ŽUP: MMD+AFRY+EKOLA+SAGASTA+SMA, sdružující pět konzultačních společností pod vedením Mott MacDonald CZ.

Veřejná zakázka byla soutěžena v otevřeném řízení metodou BVA/BVP, kde vedle nabídkové ceny rozhodovala i další kritéria – odborná úroveň, identifikace a řízení rizik, přidaná hodnota a schopnost vedoucího týmu přispět k naplnění předem definovaných projektových cílů zadavatele. Studie bude dokončena v polovině roku 2023.