Aktuality

Zahájeny práce na teoretických variantách

Na konci roku 2021 započaly práce na prvním kroku scénáře „S projektem“, na takzvaných teoretických variantách

Scénář „S projektem“ navrhuje různé varianty opatření pro dosažení požadovaných cílů projektu a odstranění nedostatků současného stavu i nedostatků budoucích, zjištěných ve scénáři „Bez projektu“. Variant opatření je mnoho druhů. Může jít o provozní opatření, tedy různé vedení, intervaly, propojování či dělení linek, nebo o různé typy drážních vozidel. Může jít o technologická infrastrukturní opatření, například zkrácení intervalu mezi vlaky nasazením jiného zabezpečovacího zařízení. A konečně může jít o stavební infrastrukturní opatření, přestavbu či novostavbu tratí a staničních kolejišť.

Nové železniční tratě pod centrem města jsou hlavním tématem studie, nicméně v rozsáhlé řešené oblasti pražského uzlu se uplatní opatření všech druhů v mnoha variantách. Pro zvládnutí vysokého počtu kombinací je práce s variantami rozdělena do tří kroků, postupujících od velkého počtu velmi zjednodušeně popsaných, takzvaných teoretických variant, k malému počtu podrobněji propracovaných řešení.

Teoretické varianty představují různé možnosti řešení v určité oblasti. Sledují se tři základní koncepční varianty: podzemní tratě pro vlaky osobní regionální dopravy, pro dálkové vlaky a pro vlaky vysokorychlostní s vedením trasy přes letiště.