Aktuality

Zapojte se do vytváření nové trati VRT Praha a ovlivněte její podobu!

Stojíme o dialog s vámi, občany i všemi zainteresovanými subjekty. Hledáme řešení, které bude ku prospěchu všech. Zajímají nás vaše podněty, jak by mělo nové propojení a jeho okolí vypadat.

Pokud žijete v blízkosti plánovaných železničních tratí, dojíždíte sem za prací nebo trávíte volný čas v této oblasti, pocitová mapa je tu pro vaše podněty. Využijte ji hned.

  • Napište nám, co vás ve vaší lokalitě trápí. Ať už se to týká brownfieldů, vyloučených lokalit nebo znečištěného životního prostředí. Či jde o špatnou dopravní dostupnost a bariéry v území? Nebezpečnou dopravu?
  • Ukažte, co v území chcete zachovat či posílit. Máte rádi přírodní lokality nebo místa setkávání? Uvítáte nové komunikace, cyklostezky, chodníky, hřiště, služby?

S vašimi podněty budeme pracovat při vytváření urbanistické studie a návrhu železničních tratí. Vaše angažovanost přispěje k vytvoření trati, která bude efektivní, bezpečná a přizpůsobená potřebám komunity.