Aktuality

Železnice na letiště má první územní rozhodnutí, týká se kladenského úseku

Správa železniční dopravní cesty dosáhla významného pokroku v přípravě modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla. K úseku Kladno – Kladno-Ostrovec získala územní rozhodnutí. Modernizace úseku spočívá především ve výstavbě druhé koleje a úpravě železničních stanic a zastávek.

„Nepočítáme-li finišující rekonstrukci Negrelliho viaduktu, je kladenský úsek první, k němuž jsme v rámci přípravy železnice na letiště obdrželi územní rozhodnutí. Jde o významný milník celé investice, protože pokud vše půjde dobře, v roce 2021 vybereme dodavatele stavby a do roku 2023 by tento úsek mohl být hotový,“ uvedl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Správa železniční dopravní cesty už v říjnu v tendru vybrala zpracovatele projektu pro vydání stavebního povolení. Stal se jím Metroprojekt s cenou 96 milionů korun, předpokládaná cena byla 90 milionů.
V rámci povolovacího řízení chce SŽDC spolupracovat s městem zejména na podobě zastávky Kladno-město, kde se plánuje například parkoviště pro 300 aut a 84 bicyklů. „Díky spolupráci s městem a dalšími partnery je projekt také koordinován s plánovanou cyklostezkou Kladno – Praha-Bubny,“ doplnil hlavní inženýr projektu železnice na letiště ze SŽDC David Ježek.

Stanice a zastávky budou nově bezbariérové, železniční přejezdy budou nahrazeny mimoúrovňovým křížením a trať dostane nové zabezpečovací a sdělovací zařízení. Trať zůstane po modernizaci ve stávající stopě, bude dvoukolejná; v konečné fázi modernizace dojde i na elektrifikaci, zatím SŽDC hovoří o přípravě na ni. Podrobnější informace jsou na speciálních stránkách SŽDC.

Projekt železnice na letiště zahrnuje několik dílčích staveb, které jsou aktuálně v různých fázích povolovacího procesu. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu je ve výstavbě, územní řízení probíhá k úsekům Ruzyně – Kladno a Bubny – Výstaviště. Ke zbývajícím úsekům probíhá příprava dokumentace pro územní řízení. Premiér Andrej Babiš nedávno slíbil, že vše bude hotovo v roce 2028.