Setkání s veřejností

Zlosyň

V obci Zlosyň přivítal zástupce Správy železnic pan starosta spolu s dalšími zastupiteli obce. Společně jednali o novinkách v procesu přípravy úseku Praha-Balabenka - Litoměřice, který je součástí vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan.

Tým VRT seznámil přítomné s projektem Dialog, který představuje transparentní a pravidelné předávání informací o novinkách a postupu přípravy VRT samosprávám i občanům. Následovala diskuse o hlukových limitech i protihlukových opatření a o odbočné větvi do Mostu. Následně byli představitelé obce seznámeni s chystaným geologickým průzkumem.