O nás

Základním posláním CDP Praha je na určených tratích zabezpečovat přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením drážní dopravy dle § 2, odst. 3 a 4, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Organizační jednotka CDP Praha vznikla 1. 12. 2012 a v současné době zabezpečuje řízení provozu na 635 kilometrech železničních tratí, 94 železničních stanicích, odbočkách a výhybnách a 110 železničních zastávkách na území Čech. Dispečerský aparát operativního řízení pokrývá 6578 kilometrů železničních tratí.

Adresa:

Správa železnic, státní organizace
Centrální dispečerské pracoviště Praha
V Trianglu 2474
180 00 Praha 9 - Libeň