Organizační struktura

Aparát

Jméno Funkce
Ing. Pavel Kolář ředitel organizační jednotky
Ing. Přemysl Plachý náměstek pro provoz
Ing. Tomáš Javůrek náměstek pro techniku