O projektu

Cílem výstavby nové Centrály Správy železnic je vytvořit centrální pracoviště, které by odpovídalo nejen současným požadavkům na architektonické, technické a provozní řešení stavby, ale také zvýšilo efektivitu a flexibilitu pracovních procesů a celkově reprezentovalo budoucí vizi Správy železnic jako správce komplexního dopravního systému pro 21. století. Její sídlo bude zároveň navrženo tak, aby naplnilo principy ekologie a trvalé udržitelnosti.

Předpokládá se, že v Centrále bude sídlit Generální ředitelství Správy železnic a pět organizačních jednotek s celkovým počtem přibližně 1350 zaměstnanců. Zadavatel preferuje umístění Generálního ředitelství (GŘ) v samostatné budově s možností propojení s dalšími objekty (např. subtilními konstrukcemi). V těch se předpokládá umístění Stavební správy západ (SSZ), Centra telematiky a diagnostiky (CTD), Správy železniční geodézie (SŽG), Centra sdílených služeb (CSS) a Hasičského záchranného sboru (HZS).