3. místo

Dům u trati. Spojený s železnicí, lineární z podstaty parcely, přirozeně inspirovaný esencí dopravní sítě a nestárnoucí technologie. Odkaz železnice by se měl propsat do nové Centrály Správy železnic. I proto má být svým monumentem, klidným svědkem dynamické dopravy a svou velikostí odpovídat organizaci, která spravuje složitou železniční síť ČR.
Návrh 20
Účastník:  PERSPEKTIV/GRIDO
Autor: Ing. arch. Ján Antal, Ing. arch. Martin Stára, Ing. arch. Peter Sticzay-Gromski,  Ing. Michal Rulc, Ing. arch. Sebastian Sticzay, Ing. arch. Silvia Snopková, MgA. Jakub Herza

Autorský popis návrhu:

Jedna organizace, jeden dům, rozdělený na tři objekty, spojený vnitřní organizační strukturou. Nová, téměř půl kilometru dlouhá parcela vytváří klín mezi kolejištěm a nestabilizovaným rozvojovým územím s parkovišti a skladovými budovami. Cílem návrhu je proto nastavit vhodné měřítko hmoty a tím pádem i pravidla pro další rozvoj území. Rozdělení vychází z plánované blokové zástavby a vizuálně propojuje železnici s řekou.

Soubory ke stažení

návrh 20 textová část.pdf (16.6 MB) pdf
návrh 20 grafická čast.pdf (34.6 MB) pdf