Správa železnic výrazně posiluje komunikaci s veřejností

Nové kontaktní centrum s informační linkou pro telefonické dotazy nejen cestujících a otevření informačního centra na pražském hlavním nádraží - to všechno jsou důkazy toho, že pro Správu železnic je zcela zásadní co nejširší kontakt s veřejností.

Výrazným krokem k efektivnější komunikaci s veřejností včetně podávání podrobností o mimořádnostech na železnici je nová informační linka 800 21 00 21, která byla spuštěna první květnový den. Je součástí kontaktního centra, které poskytuje konkrétní sdělení k problematice organizování provozu na dráze, modernizacím a opravám, zodpovídá dotazy týkající se staveb v ochranném pásmu dráhy a podává další informace. Občané zde mohou nahlásit také závady a poruchy nebo nepořádek na nádražích. Operátoři dále podávají všeobecné informace o společnosti a také výlukách, případně nabídnou pomoc s vyhledáním spojení. Komplikované nebo vysoce odborné dotazy zaznamenají prostřednictvím kontaktního formuláře a následnou odpověď zašlou buď e-mailem, klasickou poštou, datovou schránkou, nebo ji vyřídí formou zpětného telefonátu. Kontaktní centrum poskytuje své služby v pracovní dny od 7 do 20 hodin.

Informační centrum na hlavním nádraží

Na konci dubna otevřela Správa železnic ve spodní části nové odbavovací haly na pražském hlavním nádraží své vlastní infocentrum. Veřejnost se zde může prostřednictvím velkoplošných interaktivních panelů seznámit s profilem této státní organizace, vyhledat si aktuální polohu vlaků v aplikaci Grapp nebo získat informace o připravovaných i realizovaných stavbách v aplikaci Interaktivní mapa. Centrum je otevřeno každý den v týdnu od 8 do 20 hodin. Součástí práce jeho zaměstnanců jsou i asistenční služby pro nevidomé spoluobčany. Tento prostor se bude využívat také pro prezentaci aktuálních staveb prostřednictvím veřejných setkání a debat nebo k pořádání tiskových konferencí.