Orientační systém

Orientaci cestujících nejen ve větších železničních stanicích usnadňují vizuální informační systémy, které tvoří zejména piktogramy a další znaky. Jejich hlavní výhodou je perfektní srozumitelnost bez ohledu na věk, vzdělání nebo jazykové znalosti toho, kdo je využívá - většina informací je sdělována v silně zjednodušené obrazové podobě. 

Na české železnici se používají nejčastěji tyto piktogramy:
Piktogram - osoba se sníženou schopností pohybu a orientace  P01 - osoba se omezenou schopností pohybu a orientace
Piktogram – výtah  P02 - výtah
Piktogram – výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace  P03 - výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
 P04 - vybavení pro zrakově postižené
 P05 - šikmá rampa
 P06 - vybavení pro sluchově postižené
 S01 - prodej jízdenek
 S02 - čekárna
 S03 - rychlé občerstvení
 S04 - železniční stanice
 S05 - autobus
 S06 - informace
 S07 - bankomat
 S08 - úschovna
 S09 - pošta
 S10 - free wifi
 S11 - restaurace
 S12 - ztráty a nálezy
 S13 - letiště
 S14 - taxi
 S15 - parkoviště
 S16 - P+R
 S17 - B+R
 S18 - K+R
 S19 - WC
 S20 - WC muži
 S21 - WC ženy