Provozní řád osobního nádraží
 

Každá osoba vstupující do veřejně přístupných prostor železniční stanice a zastávky je povinna chovat se v souladu s Provozním řádem, plnit povinnosti z něj vyplývající a respektovat pokyny jím stanovené. Cílem tohoto Provozního řádu je vymezit základní práva a povinnosti cestujících, nájemců a dalších návštěvníků osobních nádraží jakožto veřejnosti, přičemž tento Provozní řád dále stanoví postupy pro případ mimořádných událostí, tj. událostí definovaných zákonem o dráhách či jiných událostí ohrožující život, zdraví či majetek.

Soubory ke stažení

Provozní řád osobního nádraží (150.6 kB) pdf