O nás

Centrum telematiky a diagnostiky je nástupnickou organizační jednotkou Technické ústředny dopravní cesty. Centrum telematiky a diagnostiky (dále jen CTD) zodpovídá za železniční telematiku, diagnostiku, technický servis a rozvoj v oblasti zajišťování provozuschopnosti železniční dopravní cesty včetně výkonu centrální správy železničního telekomunikačního majetku. CTD působí po celé ČR a poskytuje služby v celém spektru železniční dopravy.

Co děláme

 • Provádíme diagnostiku pro zajištění bezpečné a provozuschopné železniční dopravní cesty.
 • Provádíme technický servis pro železniční infrastrukturu a centrální správu telematických a komunikačních systémů Správy železnic.
 • Ověřujeme kvalitu používaných technologií či materiálů na železniční dopravní cestě.
 • Podílíme se na schvalování nových systémů, zařízení a technologií v železniční dopravní cestě.
 • Provádíme technicko-bezpečnostní zkoušky při implementaci zabezpečovacích zařízení v rámci modernizace železniční dopravní cesty.
 • Vydáváme osvědčení o způsobilosti pro práci na železnici pro osoby, zařízení, technologie i pracoviště.
 • Provádíme technické prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.

Činnosti a služby, které zajišťujeme, jsou využívány jak interně v rámci Správy železnic, tak i pro potřeby externích, mimodrážních firem a organizací, zejména při výstavbě a modernizacích železničních tratí, při výrobě, dodávkách a montáži výrobků a zařízení určených pro železniční provoz.

Naše výhody

 • Disponujeme celou řadou odborníků z oblastí diagnostiky tratí, telematiky, automatizační, sdělovací a zabezpečovací techniky, elektrotechniky a energetiky.
 • Vlastníme kolejové i nekolejové speciální diagnostické prostředky.
 • Jsme schopni provádět svoji činnost na celém území ČR i v zahraničí.
 • Provádíme audity, inspektorské dozory, certifikační činnosti a řízení rizik.
 • Spolupracujeme s odbornými školami, institucemi a profesními sdruženími.
 • Máme zaveden integrovaný systém řízení dle požadavků norem ISO 9001 (kvalita), ISO 27001 (bezpečnost informací), ISO 17025 (kalibrační laboratoře) a ISO 17020 (inspekční orgán).