Digitální technická mapa železnic - formát ŽXML

Správa železnic, státní organizace, vytváří v rámci projektu Digitální Technické Mapy Železnice (DTMŽ) nový výměnný formát pro práci s geodetickou dokumentací. Tento formát souvisí se zavedením Digitální Technické mapy krajů zákonem č. 47/2020 Sb., a vyhláškou č. 393/2020 Sb. Veškerá geodetická data budou Správou železnic od zprovoznění IS DTMŽ přijímána výhradně v tomto formátu.

Výměnný formát ŽXML byl navržen jako standardizovaný formát pro výměnu dat IS DTMŽ mezi provozovatelem IS DTMŽ (SŽ) a partnery, kteří z IS DTMŽ čerpají data nebo pro IS DTMŽ data pořizují (geodetické firmy). Obsah vychází z logického datového modelu (LDM) IS DTMŽ a struktura z výměnného formátu JVF DTM (https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx). Pro objekty IS DTMŽ, které jsou totožné se strukturou objektů státní DTM, je použita stejná konvence zápisu XSD souborů jako v JVF. Pro obecný popis rozšíření nad rámec JVF je pak použita forma extenze definovaná samostatným XSD souborem. Struktura všech objektů, atributů a použitých číselníků je stanovena přiloženými soubory, popisujícími struktury LDM DTMŽ. V současné době je platná verze ŽXML odpovídající LDM DTMŽ v.1.3.0. V připravované verzi ŽXML odpovídající LDM DTMŽ v.1.3.0.2. se předpokládá, že i rozšiřující objekty nad rámec objektů JVF DTM budou popsány každý vlastním XSD souborem a v souboru atributy.xsd budou detailně rozepsané povolené hodnoty jednotlivých atributů a číselníků.

Soubory ke stažení

ZXML (2.9 MB) zip
LDM_1.3.0.2 (2.7 MB) xlsx
LDM_DTMZ_ISTEM_v1.3.0.2 (1.7 MB) txt
Pomucka_cteni_LDM_ISTEM (58.4 kB) docx