Digitální technická mapa železnic - formát ŽXML

Správa železnic, státní organizace, vytváří v rámci projektu Digitální Technické Mapy Železnice (DTMŽ) nový výměnný formát pro práci s geodetickou dokumentací. Tento formát souvisí se zavedením Digitální Technické mapy krajů zákonem č. 47/2020 Sb., a vyhláškou č. 393/2020 Sb. Veškerá geodetická data budou Správou železnic od zprovoznění IS DTMŽ přijímána výhradně v tomto formátu. Rutinní zprovoznění IS DTMŽ oznámí Řídící výbor DTMŽ na stránkách Správy železnic. Předpokládaný termín je 1.7. 2024 a bude průběžně upřesňován.

Výměnný formát ŽXML byl navržen jako standardizovaný formát pro výměnu dat IS DTMŽ mezi provozovatelem IS DTMŽ (Správa železnic, státní organizace) a partnery, kteří z IS DTMŽ čerpají data nebo pro IS DTMŽ data pořizují (geodetické firmy). Obsah vychází z logického datového modelu (LDM) IS DTMŽ a struktura z výměnného formátu JVF DTM (https://www.cuzk.cz/DMVS/JVF-DTM.aspx).

Pro všechny objekty IS DTMŽ je použita stejná konvence zápisu XSD souborů jako v JVF.

Struktura všech objektů, atributů a použitých číselníků je stanovena přiloženými soubory. Aktuálně je platná verze ŽXML odpovídající LDM DTMŽ v.1.3.1.0, která vychází z JVF verze 1.4.3.

Vnitřní struktura adresáře ZXML odpovídá adresářové struktuře JVF. Nad rámec této struktury jsou zde:

Zxml_1_3_3/objekty_sz – obsahuje předpisy datové struktury ve formátu XSD pro objekty nad rámec vyhlášky dle vnitřních předpisů Správy železnic.

Zxml_1_3_3/common/ Atributy_sz.xsd – popis atributů a povolených hodnot nad rámec vyhlášky dle vnitřních předpisů Správy železnic

Předpisy datové šablony ve formátu XSD uloženy ve složce zxml_1_3_3/objekty obsahují objekty definované vyhláškou, a to včetně rozšíření o atributy požadované nad rámec DTM vnitřními předpisy Správy železnic.

Kompletní přehled verzí logického datového modelu a formátu ŽXML je k dispozici na stránkách Datový model DTMŽ - www.spravazeleznic.cz.

Soubory ke stažení

zxml_1_3_3 (751.7 kB) zip
LDM_1.3.1.0 (5.2 MB) xlsx