Časté dotazy

Typový seznam vozidel s palubními částmi ETCS, která byla využita pro testování traťové části systému ETCS:
 

 • Tabulka PDF ke stažení viz níže Soubory ke stažení


Co přinese ETCS přepravcům a veřejnosti (cestujícím)?

 • Další zvýšení jejich bezpečnosti ve vlacích – základní přínos
 • Snížení možných zpoždění vinou některých mimořádných událostí
 • Zkrácení jízdních dob vlaků při jízdách do zahraničí – odpadá výměna lokomotiv na hranicích


Nesníží se instalací ETCS již tak hraniční propustnost zejména některých velmi zatížených tratí?

Instalace vyšších zabezpečovacích systémů může mít negativní vliv na  provozování a využití systémů, na nichž jsou nasazeny. Správa železnic však navrhuje při instalaci ETCS taková opatření, aby se propustnost na české železnici nesnížila. Nutnou podmínkou pro využití těchto opatření je vybavení všech vozidel dopravců systémem ETCS, aby bylo možné opustit některé staré principy a jít inovativní cestou, kterou moderní technologie nabízejí. 


Jaká je cena ETCS v porovnání se stávajícími zabezpečovacími systémy na železnici a jak a kdo jejich instalaci financuje?  

 • Je obtížné porovnávat ceny stávajících systémů a ETCS. Významnou přidanou hodnotou pro posouzení ceny je právě dosažení vyšší bezpečnosti s možností vyšších rychlostí a hlavně jednotnosti evropské železnice. 
 • Ceny jednotlivých částí jsou ze současného pohledu zpravidla o jeden řád vyšší než současných systémů.
 • Budování traťové části ETCS zajišťuje Správa železnic, a to zejména z evropských fondů a programů se spoluúčastí státu – SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury).
 • Instalaci mobilní části ETCS si musí zajistit sami dopravci. Je zde možnost získat pro částečné financování i evropské fondy, které byly k tomuto účelu zřízeny, popř. se na instalaci tohoto zařízení dají čerpat, další možnosti spolufinancování budou i s pomocí SFDI. 


Může budování ETCS prodražit železniční dopravu a ještě více ji znevýhodnit oproti automobilové?

 • Co se týče infrastrukturní části, kde jsou předepsány pro dopravce poplatky za použití železnice, tak nikoli. S jejich zvýšením se nepočítá, naopak dopravci, kteří budou mít dříve nainstalovánu mobilní část ETCS na lokomotivě, mohou dostat určitou slevu z tohoto poplatku.
 • Nutnost vybavit si stávající vozila mobilní částí ETCS dopravce jistě zatíží, mohou si však zajistit financování z evropských fondů či programů, případně i z národních prostředků právě na tento účel vytvořených.
 • U nově dodávaných lokomotiv či vlakových souprav se náklady na ETCS v ceně nového vozidla výrazně neprojeví. 
 • Ve výsledku by se tak ETCS nemělo projevit v navýšení cen za přepravu po železnici.


Může se systém ETCS a jeho dostupnost stát konkurenčním parametrem mezi velkými a malými dopravci právě díky možnosti dosáhnout na prostředky z těchto fondů?

Do jisté míry ano. Může se stát, že malí dopravci nemusí na finanční prostředky z fondů EU určené na vybavení svých vozidel ETCS dosáhnout a od 1. 1. 2025 jim bude znemožněno po některých tratích Správy železnic jezdit. Prostředky z dotačních programů jsou však určeny pro všechny, tedy i pro malé dopravce. Proto je třeba, aby velmi rychle připravili žádosti a vše potřebné pro to, aby bylo i pro ně financování zajištěno. Datum 1. 1. 2025 se rychle blíží. 

Zapojení dopravců do testování traťové části systému ETCS

 • Pro finální schválení traťové části systému ETCS je bezpodmínečně nutné vykonat dostatečný počet jízd pod dohledem systému ETCS, aby byla ověřena spolehlivost a dostupnost celého systému.
 • Podmínky pro provoz vozidla v rámci ověřovacího provozu traťové části ETCS jsou ke stažení níže.

Soubory ke stažení

Typový seznam vozidel s palubními částmi ETCS (97.7 kB) pdf
Postup zapojení dopravců do testování traťové části systému ETCS (115.9 kB) pdf