Co je ETCS

Co je to ETCS?

Je to jednotný celoevropský zabezpečovací systém, který bude zajišťovat jednotnou evropskou železnici a vyšší bezpečnost provozu na ní. Zajistí také, aby vlaky dopravců mohly volně, bez problémů přejíždět z jedné země do druhé.

Je to zařízení, které nahrazuje velké množství různých, vzájemně nespolupracujících a mnohdy zastaralých systémů v jednotlivých zemích. 

Zařízení, bez něhož se neobejde budování vysokorychlostních tratí, ale i na klasických tratích zajistí vyšší bezpečnost a zvýšení rychlosti nad 160 km/h.

Potřeba jednotné evropské železnice však není žádnou zcela novou a neznámou problematikou, nýbrž zcela přirozenou součástí vývoje železnice v Evropě, která je nutná pro její konkurenceschopnost a do budoucna i její další existenci. 

Z čeho se skládá systém ETCS

Systém se skládá ze dvou základních částí – mobilní a traťové:

  • mobilní neboli palubní část je namontována na vozidla
  • traťová neboli infrastrukturní část se instaluje podél tratí

U některých variant systému  ETCS používáme pro komunikaci mezi částí traťovou a mobilní ještě bezdrátovou síť GSM-R.


Blokové schéma systému:

obrázek: Blokové schéma systému

Soubory ke stažení

Diagram schválení palubní části ETCS (78.0 kB) pdf