Akreditace pro odbornou způsobilost

Údaje o školících místnostech a školitelích
 

Datum aktualizace: 1. 6. 2017

Soubory ke stažení

Místnosti použitelné dle zákona 266/1995 Sb., o dráhách (změna 319/2016 Sb.) pdf  
Seznam školitelů xls