2.2. Kategorizace tratí z hlediska mostů

Železniční mosty se navrhují dle ČSN EN 1991-2/Z4 – Zatížení mostů dopravou.

V Národní příloze (NA. 2 Národně stanovené parametry) je uvedeno, že některé parametry konvenčního železničního systému definuje Správa železnic. V rámci Správy železnic tyto parametry definuje O13, OMT.

V NA. 2.53.1 Návrh mostní konstrukce konvenčního železničního systému v odstavci (3) může O13, OMT u významných mostů stanovit i vyšší hodnotu klasifikačního součinitele α. Jedná se především o mosty větších rozpětí na významných tratích.

V NA. 2.53.3 Třídy tratí POZNÁMKA 5 Informace o zatřídění tratí v ČR :

Soubory ke stažení

Kategorie železničních tratí z hlediska mostů xlsx  
Mapa železniční sítě (kategorie železničních tratí z hlediska mostů; pdf) pdf  
Mapa železničních uzlů (kategorie železničních tratí z hlediska mostů; pdf) pdf