3.4. Seznam mostních provizorií

Mostní provizoria jsou mostní železniční konstrukce s dočasnou dobou užívání, které se používají při řešení nehodových a mimořádných událostí a také pro stavební činnost. Podmínky, za kterých lze tyto konstrukce vložit do železniční dopravní cesty, jsou stanoveny v předpise Správy železnic S5/2 Správa mostních provizorií. K zajištění provozuschopnosti dráhy je na OMT veden centrálně celkový registr mostních provizorií.

Kontaktní údaje:

Ing. Zdeněk Nečekal
Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství 
Odbor traťového hospodářství (O13)
Oddělení mostů a tunelů
Křižíkova 2, 186 00 PRAHA 8
tel.: 972 244 271
mobil: 606 740 793
e-mail: necekal@spravazeleznic.cz

Soubory ke stažení

Celkový registr mostních provizorii pdf