Přejít k obsahu

Prohlášení o dráze

Správa železnic umožňuje přístup na železniční dopravní cestu všem dopravcům, kteří splňují podmínky stanovené zákonem o dráhách. Podmínky pro přístup odpovídají evropským standardům a jsou stejné pro všechny dopravce. S dopravcem, který splnil podmínky pro přístup na železniční dopravní cestu, uzavře Správa železnic smlouvu o provozování drážní dopravy.

Podrobnosti jsou v Prohlášení o dráze celostátní a regionální, které vydává Správa železnic.

Základní podmínky pro přístup na železniční dopravní cestu:

  • být zapsán v obchodním rejstříku
  • být držitelem platné licence na provozování drážní dopravy
  • být držitelem platného osvědčení dopravce
  • sjednat pojištění z odpovědnosti za škody z provozu drážní dopravy
  • s provozovatelem dráhy uzavřít smlouvu o provozování drážní dopravy
  • mít přidělenou kapacitu dopravní cesty
     

Podrobnosti jsou v zákoně č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a v Prohlášení o dráze celostátní a regionální, které vydává Správa železnic.