Rekonstrukce trati v úseku Brno – Svitavy

Správa železnic v letech 2021 a 2022 výrazně omezí provoz vlaků mezi Brnem, Českou Třebovou a Prahou. Důvodem tohoto omezení je souběh několika staveb, zejména modernizace trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí a přestavba železničního uzlu Pardubice. Řada stavebních akcí se uskuteční i mezi Brnem a Českou Třebovou, kde se začnou realizovat investiční akce v úsecích Brno-Maloměřice – Adamov, Adamov – Blansko a Březová nad Svitavou – Svitavy, opraví se velké množství přejezdů a proběhnou další opravné práce v úseku Blansko – Česká Třebová.

Od 1. září 2021 bude zaveden jednokolejný provoz v úseku Adamov – Blansko, od poloviny prosince pak vlaky opustí trať mezi Brnem a Blanskem úplně. V létě 2022 se na tři měsíce zastaví provoz i mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami. V rámci modernizace trati mezi Brnem a Adamovem proběhne kompletní rekonstrukce železničního svršku, částečně i spodku, výstavba nové odbočky Svitava a komplexní úprava zastávek Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. Dojde k odstranění několika propadů rychlosti a přestavbou projdou železniční zastávky tak, aby splňovaly požadavky na pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Na nástupištích se opraví přístřešky. Hotovo by mělo být do ledna 2023.

Stanice Adamov dostane dvě nová ostrovní nástupiště, přístupná z lávky. Ta bude propojena na druhou stranu kolejiště do Hybešovy ulice. Součástí stavby bude také rekonstrukce vnitřních prostor výpravní budovy pro vytvoření odpovídajícího zázemí pro cestující a dále výstavba parkoviště o kapacitě 30 míst. V úseku Adamov – Blansko proběhne kompletní rekonstrukce železničního svršku, jejímž cílem je odstranění propadů traťové rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení technického stavu trati. Zásadní přestavbou projde zastávka v Adamově, současná nevyhovující nástupiště budou nahrazena novým oboustranným ostrovním nástupištěm. Bezbariérový přístup na ně zajistí šikmý chodník. Sanací projdou skalní svahy, u pěti tunelů proběhne sanace ostění. Hotovo by mělo být do ledna 2023. V létě 2022 se přibližně na tři měsíce zastaví železniční provoz mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami, kde se bude sanovat násep.

Dopady do jízdního řádu

V rámci omezení provozu se většina dálkových vlaků mezi Brnem a Prahou, s výjimkou spojů linky R19, převede od 6. dubna 2021 až do konce grafikonu 2021/2022 na trať přes Havlíčkův Brod. Část rychlíků a osobní vlaky budou v okolí Brna nahrazeny autobusy. Při přerušení provozu mezi Březovou nad Svitavou a Svitavami budou rychlíky linky R19 nahrazeny autobusy z Brna do Svitav.

Hlavní cíle modernizace jsou:

  • zlepšení technického stavu a parametrů trati,
  • zvýšení bezpečnosti, rychlosti a spolehlivosti provozu,
  • zajištění mimoúrovňového a bezbariérového přístupu cestujících na nástupiště.


Výsledkem modernizace budou:

  • výstavba nové odbočky Svitava, která umožní přechod vlaků z 1. na 2. traťovou kolej a opačně a bude minimalizovat vliv mimořádností na pravidelnost dopravy,
  • přestavba některých zastávek, kde budou vybudována nová nástupiště včetně přístřešků,
  • výstavba dvou bezbariérově přístupných nástupišť ve stanici Adamov.

Soubory ke stažení

Rekonstrukce trati Brno – Svitavy (základní) (367.3 kB) pdf
Rekonstrukce trati Brno – Svitavy (podrobný) (1.4 MB) pdf