Modernizace železnicního uzlu Pardubice a trati Pardubice-Rosice n. L. – Stéblová

Cíli modernizace celého železničního uzlu Pardubice jsou zejména zvýšení tratové rychlosti při průjezdu uzlem až na 160 km/h, výstavba nového ostrovního nástupiště, modernizace stávajících nástupišť včetně zajištění nových bezbariérových přístupů, vybudování nové přístupové lávky přes železniční stanici a zlepšení podmínek pro průjezd nákladních vlaků o délce 740 metru. Navržené řešení umožní výhledové nové, bezúvraťové propojení s tratí Chrudim – Pardubice-Rosice nad Labem.

Mezi stanicemi Pardubice-Rosice nad Labem a Stéblová se v rámci pokračování modernizace železnice z Pardubic do Hradce Králové opraví stávající kolej a vybuduje druhá, rychlost vlaku se zvýší na 160 km/h. Ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem bude vybudováno jedno vnější a jazykové nástupiště a jedno ostrovní nástupiště přístupné podchodem. Rekonstrukcí projde zastávka Pardubice-Semtín a vybuduje se nová zastávka Stéblová obec, která zkrátí docházkovou vzdálenost na vlak. V rámci stavby bude rekonstruován a zdvoukolejněn most přes Labe v Pardubicích.

Modernizace uzlu Pardubice začala v září 2020, stavební práce jsou plánovány do konce roku 2023, během prvních měsíců následujícího roku budou probíhat úpravy zabezpečovacích zařízení. Na konci května začne nepřetržitá půl roční výluka traťové koleje Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem. V jejím rámci budou souběžně probíhat práce na zdvoukolejnění trati Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová. Během této výluky se také opraví nástupiště č. 1 a 2 a výhybky ve směru na Přelouč. V rámci druhého projektu se během půlročního přerušení provozu budou realizovat provizorní přeložka trati, přesun železničního mostu přes řeku Labe a modernizační práce ve stanici Pardubice-Rosice nad Labem včetně vybudování nástupišť.

Dopady na provoz vlaku

Od 6. dubna 2021 platí změna jízdního řádu, která výrazně redukuje počet dálkových vlaků v úseku Kolín – Pardubice – Brno. Většina dálkových vlaků mezi Prahou a Brnem jezdí odklonem přes Havlíčkův Brod. Opatření se nebude týkat linky R19 (Praha – Choceň – Svitavy – Brno) a vybraných ranních a večerních spojů, které zajistí dopravní obslužnost menších měst na trase přes Českou Třebovou. Dálkové vlaky směr Praha – Olomouc pojedou v upravených časových polohách. Některé spoje linek Ex2 (Praha – Vsetín – Žilina) a R18 (Praha – Luhačovice) pojedou v úseku Praha – Česká Třebová vzájemně spojeny. Po dobu půlroční výluky mezi Pardubicemi hl. n., Pardubicemi-Rosicemi nad Labem a Medlešicemi budou všechny vlaky nahrazeny autobusy.
 

Hlavní cíle modernizace jsou:

  • zamezení snižování rychlosti a tím zkrácení přepravní doby,
  • zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu,
  • zajištění mimoúrovňového a bezbariérového přístupu cestujících na nástupiště.
     

Výsledkem modernizace budou:

  • rekonstrukce nástupišť ve stanici Pardubice hl. n. a vybudování nového nástupiště,
  • vybudování nové lávky pro pěší propojující oddělené části Pardubic s bezbariérovým přístupem na nástupiště,
  • výstavba druhé koleje v úseku Pardubice hl. n. – Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová.

Soubory ke stažení

Modernizace uzlu Pardubice a trati Pardubice – Stéblová (základní) (315.8 kB) pdf
Modernizace uzlu Pardubice a trati Pardubice – Stéblová (podrobný) (1.4 MB) pdf