Modernizace trati v úseku Velim – Poříčany

Předmětem stavby je rekonstrukce železničního svršku a spodku v mezistaničních úsecích v celkové délce 14,5 kilometru, sanace vybraných mostu a propustku, zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště ve stanici Velim a rekonstrukce zastávek Cerhenice a Tatce. Stavební práce začaly v červnu 2020, v červenci a srpnu 2021 budou zřízeny nové odbočky Cerhenice a Tatce, v roce 2022 proběhne sanace traťových úseku Velim – Pečky a Pečky – Poříčany. V rámci této akce budou nasazeny nejvýkonnější tratové stroje v Evropě, aby se minimalizovala doba výluky.

Nové odbočky umožní přechod vlaků z 1. na 2. traťovou kolej a opačně a díky nim se bude následně minimalizovat vliv mimořádností a výluk na pravidelnost dopravy. Ve stanici Velim se vybudují výtahy pro zajištění bezbariérového přístupu na ostrovní nástupiště, které bude také celé zrenovované. Ve stanici Poříčany budou provedeny dílčí stavební úpravy kolejiště a proběhne celková přestavba stanice ve stávající konfiguraci, která naváže na již realizované prodloužení podchodu i rekonstrukci nástupišť. Realizace proběhne po etapách v letech 2020 až 2023.

V první polovině roku 2021 probíhají stavební práce zejména ve stanici Poříčany, v červenci a srpnu se postupně zavede jednokolejný provoz mezi Poříčany a Pečkami a Pečkami a Velimí, během této doby se vybudují nové odbočky. V závěru roku 2021 proběhne výluka traťového úseku Sadská – Poříčany včetně zaústění trati do stanice Poříčany. Při dalších výlukách už bude možné využít nové odbočky, dopad na provoz vlaků tedy bude menší. Většina stavebních prací s dopadem na železniční dopravu skončí do konce roku 2023.

Dopady na provoz vlaků

Z důvodu prací ve výlukách, které budou mít výrazný vliv na propustnost trati v úseku Kolín – Poříčany, zde dojde k redukci osobní dopravy. Vlaky regionální dopravy nahradí autobusy, dálkové spoje budou dojíždět do cílové stanice s několikaminutovým zpožděním. Podle postupu prací, které se budou provádět, se opatření pro osobní dopravu budou měnit. Náhradní autobusová doprava tak bude v jednotlivých etapách fungovat mezi různými stanicemi. Dočasně nahrazeny autobusy budou nejen osobní vlaky na hlavní trati Praha – Kolín, ale také na trati Poříčany – Nymburk. Některé spoje dálkové dopravy mezi Prahou a Kolínem a v relaci Praha – Hradec Králové budou vedeny odklonem pres Lysou nad Labem a Nymburk.

Hlavní cíle stavby jsou:

  • zamezení snižování rychlosti a tím zkrácení přepravní doby,
  • zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti provozu,
  • zajištění mimoúrovňového a bezbariérového přístupu cestujících na nástupiště.
     

Výsledkem stavby budou:

  • bezbariérový přístup pro cestující na ostrovní nástupiště ve stanici Velim,
  • nová nástupiště pro cestující v zastávkách Cerhenice a Tatce,
  • nové odbočky Cerhenice a Tatce, které umožní přechod vlaku mezi 1. a 2. tratovou kolejí, čímž bude podstatně snížen vliv mimořádností na pravidelnost dopravy.

Soubory ke stažení

Rekonstrukce trati Velim – Poříčany (základní) (316.3 kB) pdf
Rekonstrukce trati Velim – Poříčany (podrobný) (2.2 MB) pdf