Setkání s veřejností

Městská část Praha 20

Správa železnic pokračuje v přípravě stavby vysokorychlostní trati Praha – Brno na prvním úseku mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany (VRT Polabí).

Zástupci Správy železnic navázali na prezentaci, která se k tomuto tématu uskutečnila v únoru 2020. V rámci setkání zástupci Správy železnic představili aktuální stav přípravy VRT v okolí obce.

Náplní jednání byla diskuze o představě obce a návaznosti stavby VRT na okolí, které budou předány vybranému zpracovateli DÚR jako podklad pro prvotní návrh technického řešení.

Files to download

VRT a Městská část Praha 20 - prezentace (4.6 MB) pdf