Setkání s veřejností

Chrást

Správa železnic pokračuje v přípravě stavby pilotního úseku vysokorychlostní trati Praha – Brno mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany (VRT Polabí). O postupu prací informovala zastupitele středočeské obce Chrást.

Zástupci Správy železnic navázali na prezentaci, která se k tomuto tématu uskutečnila v únoru 2020. Náplní jednání byla diskuze o představě obce a návaznosti stavby VRT na okolí, které budou předány vybranému zpracovateli DÚR jako podklad pro prvotní návrh technického řešení.

Files to download

VRT a Chrást - prezentace (3.1 MB) pdf