Setkání s veřejností

Městská část Praha - Klánovice

Zástupci Správy železnic představili starostkám a starostům obcí Klánovice, Šestajovice, Čelákovice, Mochov a dalších deseti dílčí výstup ze studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav.

V rámci diskuse se řešila lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati.

Files to download

VRT a Klánovice - prezentace (3.3 MB) pdf