Setkání s veřejností

Jirny

Proběhlo další setkání Správy železnic se zástupci obcí dotčených plánovanou novostavbou VRT v úseku mezi Prahou-Běchovicemi a Poříčany (VRT Polabí), která bude součástí VRT Praha – Brno.

Zástupci Správy železnic představili aktuální stav přípravy budoucí VRT Polabí. V rámci diskuze se řešila lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati.

Files to download

VRT a Jirny a okolí - prezentace (5.2 MB) pdf