Setkání s veřejností

Poříčany

Zástupci Správy železnic navázali na prezentaci, která se k tomuto tématu uskutečnila v únoru 2020. V rámci setkání zástupci Správy železnic představili aktuální stav přípravy VRT v okolí obce.

Náplní jednání byla diskuze o představě obce a návaznosti stavby VRT na okolí, které budou předány vybranému zpracovateli DÚR jako podklad pro prvotní návrh technického řešení.

Files to download

VRT a Poříčany - prezentace (3.1 MB) pdf