Setkání s veřejností

Brno-Starý Lískovec, Ostopovice

Tým Správy železnic představil zastupitelům městské části Brno-Starý Lískovec a představitelům obce Ostopovice novinky týkající se projektu vysokorychlostních tratí.

Samozřejmou součástí byla také diskuse o nutné koordinaci dalších staveb v okolí trati, o konkrétních možnostech trasování v této lokalitě a také o tématu hluk a ochranné pásmo.