Setkání s veřejností

Chlumec

Tým přípravy vysokorychlostních tratí navštívil město Chlumec. Zástupcům samosprávy a místním obyvatelům byl představen aktuální stav příprav budoucí VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany.
Prezentace byla zaměřena především na vysvětlení procesních kroků, které jsou s přípravou rychlých tratí spojené. Následně probíhala diskuse, během níž zástupci Správy železnic zodpověděli dotazy přítomných.

Files to download

Prezentace CHLUMEC, duben 2022 (5.2 MB) pdf