Setkání s veřejností

Havlíčkův Brod, Květinov, Okrouhlice, Hurtova Lhota, Krásná Hora, Michalovice

Na jednání v budově městského úřadu v Havlíčkově Brodě představili zástupci Správy železnic přítomným zástupcům obcí Květinov, Okrouhlice, Hurtova Lhota, Krásná Hora, Michalovice a města Havlíčkův Brod aktuální stav příprav nové vysokorychlostní železnice v Kraji Vysočina.

Správa železnic představila za přítomnosti zástupců Kraje Vysočina detailní stav projektování nových vysokorychlostních tratí v České republice. Prezentace se zaměřila na možná protihluková opatření, ochranu vodních zdrojů či prostupnost územím. V následné diskuzi zástupci Správy železnic odpovídali na dotazy týkající se vedení tratě v krajině a informovali o možnostech zapojení obcí do projektu.

Files to download

Prezentace Havlíčkův Brod.pdf (11.9 MB) pdf