Setkání s veřejností

Hladké Životice

Odborníci ze Správy železnic během jednoho dne dvakrát představili vysokorychlostní tratě v Hladkých Životicích. Poprvé zastupitelům obce, podruhé byla prezentace určena veřejnosti. Obě setkání byla věnována VRT Moravská brána.

V úvodní části byli všichni přítomní seznámeni s konceptem VRT a s benefity, které projekt ČR přinese. Následovalo detailnější představení plánovaného vedení trati v této lokalitě. Součástí jednání byla rovněž diskuse. Zástupci Správy železnic nejčastěji odpovídali na dotazy týkající se prostupnosti krajinou, protihlukových opatření či vlivu na životní prostředí.

Files to download

Prezentace HLADKÉ ŽIVOTICE, květen 2023 (5.2 MB) pdf