Setkání s veřejností

Jamné, Kozlov, Rybné, Věžnice, Kamenice

Za přítomnosti zástupců obcí a Kraje Vysočina prezentovala Správa železnic budoucí systém vysokorychlostní tratí v České republice v budově kulturního domu Jamné.

Aktuální stav přípravy nové vysokorychlostní tratě v Kraji Vysočina představila Správa železnic zástupcům obcí Jamné, Kozlov, Rybné, Věžnice a Kamenice. Informovala například o možnostech vedení železnice v krajině, technických omezeních či opatřeních na ochranu obyvatel a přírody. Představitelům obcí bylo rovněž prezentováno, jakým způsobem se do příprav mohou zapojit.

Files to download

Prezentace Jamné.pdf (12.0 MB) pdf