Setkání s veřejností

Jezernice

Také v obci Jezernice představili experti z týmu přípravy vysokorychlostních tratí aktualizovanou podobu budoucí tratě VRT Moravská brána I. Kromě toho ale také návrh nového viaduktu, který bude stát nedaleko viaduktu historického. Jednání se zúčastnil pan starosta a zastupitelé obce.

Přítomným byl představen rovněž Geografický informační systém (GIS), který umožňuje nahlížet do územních plánů a zobrazovat podrobná technická řešení VRT v lokalitě. Jeho prostřednictvím se může veřejnost s projektem detailně seznámit a zároveň se k němu i vyjadřovat.