Setkání s veřejností

Jihlava

Připravovaná vysokorychlostní trať na území Vysočiny byla tématem setkání, které se uskutečnilo na půdě Magistrátu města Jihlavy. Jednání se zúčastnili nejen odborníci ze Správy železnic, ale také ministr dopravy, hejtman kraje, primátor města a samozřejmě obyvatelé Jihlavy a okolních obcí.

Cílem bylo seznámit všechny přítomné s aktuálním stavem příprav vysokorychlostních tratí na v okolí města Jihlavy, informovat je o připravované architektonické soutěži na budoucí terminál VRT a zodpovědět na dotazy přítomných. Diskuse se týkala zejména dalších procesních kroků a detailů vedení trati v této lokalitě.

Jakýkoliv dotaz můžete směřovat přímo na tým přípravy VRT Správy železnic na e-mailové adrese vrt@spravazeleznic.cz.

Files to download

Prezentace JIHLAVA, červen 2023 (5.1 MB) pdf