Setkání s veřejností

Jistebník

VRT Moravská brána II byla tématem jednání v Jistebníku, kde se tým VRT setkal se starostkou, zastupiteli obce a dalšími přizvanými odborníky.

Přítomní účastníci setkání byli seznámeni s aktuálním stavem příprav VRT v úseku Prosenice – Ostrava-Svinov a s připravovaným vedením trati v okolí obce. Navrhované technické řešení v maximální možné míře zohledňuje požadavky zastupitelů.

Veřejné představení VRT Moravská brána II obyvatelům obce Jistebník bude následovat po zapracování požadavků a připomínek, které projektanti úseku průběžně při přípravě DÚR sbírají.