Setkání s veřejností

Kleneč

V Klenči proběhlo další setkání Správy železnic se zástupci obcí dotčené plánovanou novostavbou VRT v úseku mezi Prahou a sjezdem Lovosice (VRT Podřipsko), která je součástí VRT Praha – Drážďany.

Zástupci Správy železnic představili aktuální stav přípravy budoucí VRT Podřipsko. V rámci diskuze se řešila lokální témata týkající se navrhovaného vedení nové trati, připravovaného terminálu Roudnice nad Labem VRT a údržbové základny.