Setkání s veřejností

Kounice

Zástupci Správy železnic opět zavítali do Kounic, kde místním obyvatelům představili celkový záměr VRT a aktuální práce na technickém návrhu trati. Do toho již byly zapracovány také požadavky samosprávy, které tým VRT sesbíral při předchozích jednáních.

Přítomní byli seznámeni s aktuálním stavem příprav a benefity, které nová trať obyvatelům přinese, i s ochranou proti negativním vlivům. Následně proběhla diskuse a sběr podnětů. Podrobnosti o VRT Polabí jsou zveřejněny na našem webu.

Zákres kompletního projektu na podkladu fotomapy je dostupný zde: GObec: Projekt VRT Běchovice Poříčany.

Files to download

Prezentace KOUNICE, září 2022 ($mathTool.roundTo(1, $scaledSize) GB)