Setkání s veřejností

Kouřim, Svojšice-Bošice, Dolní Chvatliny, Mančice, Zalešany, Kořenice, Klášterní Skalice

Zástupci Správy železnic představili aktuální stav přípravy VRT Střední Čechy v Kouřimi. Spolu s místním starostou se jednání zúčastnili také představitelé obcí Svojšice-Bošice, Dolní Chvatliny, Mančice, Zalešany, Kořenice a Klášterní Skalice.

Tématem setkání bylo představení aktuálního stavu příprav DÚR v úseku Poříčany – Světlá nad Sázavou. Následovala debata nad detailní ukázkou územního plánu a také diskuse všech účastníků. Následovat bude další úzká spolupráce se starosty při přípravě VRT a rovněž veřejné představení projektu občanům těchto obcí.