Setkání s veřejností

Krajský úřad Pardubického kraje, Pardubice

Správa železnic prezentovala aktuální stav příprav nové vysokorychlostní tratě z Prahy do polské Vratislavi na zastupitelském Výboru pro dopravu a obslužnost Pardubického kraje.

Členy výboru zástupce Správy železnic informoval o přínosech nové železnice pro region a napojeních připravované tratě na stávající síť. Představil také práce na studii proveditelnosti a dosavadní spolupráci s polskou železniční správou.