Setkání s veřejností

Kujavy

Připravovaná VRT Moravská brána II byla zástupci Správy železnic a projektanty DÚR představena veřejnosti v obci Kujavy.
Po obecném úvodu, ve kterém byly obecně představeny vysokorychlostní tratě a výhody plynoucí pro obyvatele Kujav, následovalo seznámení s řešením vedení trati v této lokalitě. Na závěr přítomní diskutovali, a to zejména na téma protihlukových opatření.

Files to download

Prezentace KUJAVY, duben 2023 (4.9 MB) pdf