Setkání s veřejností

Kutná Hora

Správa železnic diskutovala v Kutné Hoře o podobě VRT v regionu. Jednání se zúčastnil ředitel odboru přípravy VRT Martin Švehlík. Zastupitelům a vedení města odpovídal na otázky, které souvisely především s dopady vedení vysokorychlostní železnice v krajině.

Ředitel Martin Švehlík na zastupitelstvu Kutné Hory představil základní parametry vysokorychlostních železnic u nás. Přidal ale také detail příprav tratí na Kutnohorsku. Podle jeho slov má stavba vysokorychlostní železnice celospolečenský přínos. Ekonomickou výnosnost projektu či přepravní proudy cestujících, počítáme na základě evropského standardu hodnocení efektivity takových staveb.

Trať na Kutnohorsku je již minimálně desetiletí v územní rezervě. Ve stopě rezervy neměla být podle zásad územního rozvoje realizována žádná výstavba. Území je rezervováno právě pro VRT.

Vodní režim v okolí nádrže Vrchlice neohrozíme. S vysokou citlivostí území budeme počítat při přípravě opatření na ochranu životní prostředí v blízkosti tratí. Povodí Labe jsme ve věci nádrže Vrchlice kontaktovali prozatím informativně. Studie proveditelnosti pro Povodí prozatím neposkytuje dostatečný detail, ale práce na následné dokumentaci k územnímu řízení se bez jednání s Povodím Labe rozhodně neobejdou. Bude nutné pečlivě diskutovat křížení s každou vodotečí i odtokové poměry v okolí.

Dopravní obslužnost Kutnohorska se provozem na VRT nijak nezhorší. Volná kapacita stávající železnice se díky tomu zvýší, čímž bude vytvořen prostor pro nákladní dopravu. Osobní doprava na dnešní trati zůstane zachována a výhledově může být i posílena.

Nechceme, aby železnice v krajině rozdělovala trasy lidí nebo živočichů. Všechna propojení nahradíme a pro zvěř vybudujeme náhradní migrační trasy. Stavíme jednoduchou železnici podle francouzského vzoru, která je v krajině výrazně subtilnější bez zbytečných betonových staveb. Dodržíme také všechny hlukové limity. Můžeme použít hned několik opatření, jako třeba valy, stěny či vedení trati v zářezu. Dáváme také prostor obcím a podobu protihlukových opatření s nimi konzultujeme.

Trať ve středních Čechách bude výhradně pro osobní vlaky. Bude tak moci lépe kopírovat terén bez zbytečných mostů, tunelů nebo estakád. Přivedení nákladní dopravy na VRT by snížilo její kapacitu a rychlost. Ta je pro cestující zásadní. Jen krátké dojezdové časy je dokážou přesvědčit ke změně cestovních návyků.

Správa železnic na jednání zastupitelstva Kutné Hory deklarovala, že je připravena jednat jak s městem samotným, tak i pokračovat v jednání s okolními obcemi.

Informace o VRT pravidelně zveřejňujeme na internetových stránkách www.spravazeleznic.cz/vrt.