Setkání s veřejností

Líbeznice

V tomto roce již podruhé přijeli zástupci Správy železnic do obce Líbeznice, aby spolu s představiteli obce diskutovali o připravované vysokorychlostní trati v této lokalitě.

Jednání bylo zaměřeno na současný stav příprav VRT Podřipsko, technické vedení v okolí obce a také propojení vysokorychlostní železnice s připravovanou konvenční tratí.