Setkání s veřejností

Líbeznice, Měšice, Předboj, Hovorčovice, Zlonín, Bořanovice, Bašť

Proběhla další ze série online schůzek Správy železnic se zástupci v okolí plánované trasy ohledně aktuálního stavu přípravy vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan. Mezi pozvanými byli zástupci výše uvedených obcí.

Účastníkům byl představen aktuální stav přípravy této vysokorychlostní tratě. Zástupci Správy železnic prezentovali účastníkům výstupy ze Studie proveditelnosti Nového železničního spojení Praha – Drážďany a návrhové řešení v úseku Hovorčovice – Předboj.

Součástí schůzky byla diskuze o tématech týkajících se výstavby nové vysokorychlostní trati v tomto úseku.