Setkání s veřejností

Lipník nad Bečvou

Odborníci týmu přípravy VRT spolu s projektanty představili práce na VRT Moravská brána I.

Zástupci Správy železnic následně s přítomnými projednávali témata týkající se aktuálního stavu příprav v kontextu těchto obcí. Na závěr zazněly podněty zastupitelů, kterými se bude přípravný tým detailněji zabývat.