Setkání s veřejností

Lipník nad Bečvou

Ve městě Lipník nad Bečvou přivítal zástupce týmu VRT pan starosta s panem místostarostou a také zástupci z řad zastupitelů i pracovníků úřadu města. Společně jednali o přípravě VRT Moravská brána I.
Kromě představení aktualizovaného návrhu vedení tratě přes město seznámili členové přípravného týmu představitele města s umístěním údržbové základny pro vysokorychlostní trať. Při výběru vhodné lokality se snažili vyhovět požadavkům města vzneseným na minulých setkáních. Účastníci také diskutovali o revitalizaci lesoparku.