Setkání s veřejností

Mankovice

Připravovaná vysokorychlostní trať, která bude součástí úseku VRT Moravská brána II, byla tématem setkání v obci Mankovice. Zúčastnili se ho nejen obyvatelé obce, ale také Ing. Cápal ze Správy železnic, který se věnuje hlukové studii a protihlukovým opatřením.
Cílem setkání bylo seznámit přítomné s projektem VRT, informovat o aktuálním stavu přípravy vysokorychlostních tratí v okolí obce a zodpovědět dotazy zúčastněných. Hlavním tématem diskuse byl hluk a protihluková opatření v okolí tratě, prostupnost krajinou a v neposlední řadě vliv výstavby na životní prostředí.

Files to download

prezentace Mankovice (7.3 MB) pdf