Setkání s veřejností

Modřice

Počátkem tohoto týdne zástupci týmu Stavební správy vysokorychlostních tratí odstartovali plánovanou řadu setkání s veřejností na jižní Moravě. Prvním navštíveným městem byly Modřice.

Na setkání byli obyvatelé Modřic seznámeni s připravovaným projektem vysokorychlostních tratí a informováni o aktuálním stavu přípravy jejich úseku RS 2 (Praha – Brno – Břeclav). V závěrečné diskusi se občané aktivně zajímali o dodržení hygienického limitu prašnosti a hluku po dobu stavby a také během běžného provozu. V neposlední řadě návštěvníci kladli otázky ohledně záboru parcel a dotčených pozemků výstavbou VRT.

Files to download

2023-10-03 Modřice.pdf (9.5 MB) pdf