Setkání s veřejností

Most, Louny

Správa železnic opět projednávala budoucí vysokorychlostní tratě, tentokrát v Mostě. Setkání se kromě týmu přípravy VRT a zástupců města Most zúčastnili také představitelé Loun.

Předmětem jednání byl aktuální stav příprav VRT Poohří, která bude odbočovat z hlavního koridoru Praha – Drážďany. Následovala diskuse o vzájemné spolupráci a požadavcích obou měst, jimiž se budou v dalších přípravách zabývat projektanti.